Startsiden

 

 

Strandveien 31, 8533 Bogen i Ofoten

Telefon: 76 98 48 60

Vakttelefon: 90 51 50 52

mail: nettdrift@eveneskraft.no

Følg oss gjerne på Facebook

 

 

 

SISTE NYTT:

 

Hold deg oppdatert:

Følg oss på Facebook

ELSIKKERHETSPORTALEN

 

Evenes Kraftforsyning Nett

har nå tilgang til Elsikkerhetsportalen gjennom Nettalliansen.

 

Her finnes masse nyttig infomasjon og råd ang. elsikkerhet.

 

Evenes Kraftforsyning kan nå tilby e-faktura til de som måtte ønske dette. Opprettelse av e-faktura gjøres i kundens nettbank.

Evenes Kraftforsyning kan også tilby AvtaleGiro til de som måtte ønske dette. AvtaleGiro kan også bestilles i kombinasjon med e-faktura.. Opprettelse av AvtaleGiro gjøres i kundens nettbank.

NYE NETTARIFFER FRA 01.01.2016

 

Alle fastbeløp på våre nettariffer øker med kr 500,- per år.

 

Vi vil også innføre et miljøgebyr på kr 20,- på våre fakturaer i papirformat. Dette gjelder ikke for kunder fra 67 år og eldre.

Vi gjør også oppmerksom på at vi kan levere faktura på e-post og e-Faktura som ikke blir utskrevet i papirformat og ikke blir belastet med gebyr.

 

 

 

AVREGNINGS- OG FAKTURERINGSRUTINER

GJELDENDE FRA 01.01.15

 

For privatkunder og bedriftskunder som har fått montert nye målere, kjører vi nå kun månedsfakturering.

Når det gjelder de fleste hyttekunder, kjører vi fakturering hvert kvartal.

 

 

 

Økning av statlige avgifter

fra 1. januar 2015

 

Forbruksavgiften økes til 13,65 øre/kWh

og faktureres i nettariffen per kWh.

Les mer på www.nve.no

 

For bedriftskunder blir det en endring for Enova-avgiften. Tidligere ble det avregnet 1 øre per kWh.

Fra 1. januar 2013 avregnes bedriftskunder med kr 800,- per år og faktureres sammen med fastleddet på nettariffen.

Les mer på www.enova.no

 

Alle priser er eks. mva. Boliger og fritidsbolig er fritatt for mva i Nordland, Troms og Finnmark.